Raymond V. Raehn: Rewolucja społeczna w Ameryce


Płock 2019
Od tłumacza: Moralne i psychiczne poddawanie woli większości woli mniejszości – w Polsce jak w Ameryce, modus operandi ten sam. Chodzi o to by posiadającego władzę, w wypadku polskim nominalnie suwerena, etniczny naród, poddać swojej woli moralnie i psychicznie - przy czym bez lub z małym udziałem fizycznych środków oryginalnej przemocy bolszewickiej. Opisał to na przykładzie swojego kraju i z akcentem na manipulowanie masami kolorowych w procesie wywrócenia amerykańskiego naturalnego porządku społecznego i politycznego, Raymond V. Raehn:

Z punktu widzenia jej praktycznych celów, rewolucja społeczna promowana przez Leona Trockiego i Herberta Marcuse została przeprowadzona w Ameryce pomyślnie. Nie ma sfery życia amerykańskiego, która nie zostałaby przez nią naznaczona.
Ale czy rewolucją byłby tu plan Karola Marksa obalenia burżuazyjnej klasy średniej przez kryminalizację jej w oczach proletariackiej klasy niższej; czy plan Trockiego rewolucji ras kolorowych na skalę globalną; czy plan Marcuse rewolucji wśród kobiet amerykańskich i mniejszości kolorowych w celu zniszczenia struktury władzy białego mężczyzny – jedna i ta sama rzecz musi najpierw mieć miejsce: posiadający władzę muszą moralnie i psychicznie poddać się woli społecznych rewolucjonistów.
Oznacza to psychologiczne poddanie się żądaniom stanów niższych, co umożliwia im zajęcie miejsca stanów wyższych. To jest prawdziwa rewolucja, ale bez użycia środków przemocy.
Postacią kluczową był tu Leon Trocki. Jego "Leon Trocki o czarnym nacjonalizmie i samostanowieniu" została opublikowana w 1967. Poglądy Trockiego na amerykańską "Kwestię murzyńską" zostały nagrane w dwóch rozmowach z amerykańskimi marksistami, pierwsza odbyła się w Prinkipo w Turcji w 1933, druga w Coyoacan w Meksyku w 1939. W drugiej edycji, opublikowanej w 1977, redaktor George Breitman informuje, że książka "miała cztery nakłady i ilość sprzedanych egzemplarzy większą niż jakakolwiek inna kompilacja Trockiego w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie". Breitman podaje pewne wymowne informacje, np. fakt, że Malcolm X czytał książkę w 1963 roku, zanim zaczął mówić o "Czarnej Rewolucji" w 1964.
Marksistowscy rewolucjoniści społeczni we współczesnej Ameryce, którzy starają się promować rozpad struktury władzy białego mężczyzny, nie tylko wiedzą to wszystko, ale o tym piszą i wprowadzają w życie jako część ich wielkiego schematu. Mają oni ogromną przewagę: ogrom prac intelektualnych dotyczących rewolucji społecznej, które narosły w ciągu ostatnich 150 lat. Literatura ta obejmuje dzieła Marksa, Engelsa, Lenina, Trockiego, Antonio Gramsciego, George'a Lukacsa, Ernsta Blocha i rewolucjonistów Szkoły Frankfurckiej, jak Horkheimer, Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Leo Lowenthal, Frederick Pollock, Franz Neumann, a także Marcuse. Grupa Szkoły Frankfurckiej dodała nowy wymiar do teorii rewolucyjnej przez włączenie psychologii. Transformacja podświadomości stała się głównym obiektem działań. Zamierzeniem jej było stworzenie "New American Man", wytrzebionego i pasywnego w obliczu prowokacji społecznych rewolucjonistów rodzimego mężczyzny.
Większość Amerykanów będzie miała prawdopodobnie ogromną trudność z zaakceptowaniem faktu, że kilka dekad temu mała banda obcych rewolucjonistów społecznych świadomie postanowiła zmienić system wierzeń i ideałów całego narodu, nadając ruch procesowi prowadzącemu do społecznej dezintegracji. Niemniej, tak to zostało zrobione.
Amerykanie napotkają olbrzymie trudności w przeciwstawieniu się rozkładowi swojego kraju jeżeli te fakty nie będą powszechnie rozpoznane.   cały tekst 

Raymond V. Raehn jest współautorem z Williamem S. Lindem (link) prac nt. marksizmu kulturowego i politycznej poprawności (link - pdf).

Tłumaczenie Tadeusz Korzeniewski

Copyright